Òsàlóni

PronunciationMeaning of Òsàlóni

(This child) belongs to the ÒrìṣàExtended MeaningMorphology

òòṣà-ni-ó-niíGloss

òòṣa - òrìṣà
ni - is
ó nií - owns it/him/her


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also