Oṣàdíyà

PronunciationMeaning of Oṣàdíyà

The deity repaid (my) debt.Extended MeaningMorphology

òòṣà-díyàGloss

òòsà - Òrìṣà, deity
díyà - pay recompense


Geolocation

Common in:
EKITIFamous PersonsMedia LinksVariants

DíyàSee also