Oṣófowórà

PronunciationMeaning of Oṣófowórà

Sorcerer use money to buy.Extended MeaningMorphology

oṣó-fi-owó-ràGloss

oṣó - sorcerer
fi - use
owó - money
rà - buy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

ṢófowóràSee also