Oṣósànyà

PronunciationMeaning of Oṣósànyà

Sorcery has compensated my (past) suffering.Extended MeaningMorphology

oṣó-sàn-iyàGloss

oṣó - sorcerer
sàn - pay, reward
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Sànyà, ṢósànyàSee also