Odùgbèsì

PronunciationMeaning of Odùgbèsì

The Odù got its response.Extended MeaningMorphology

odù-gba-èsìGloss

odù - the Ifá corpus, divination
gbà - receive
èsì - response


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also