Oládìtàn

PronunciationMeaning of Oládìtàn

(Our) wealth/success has become notable enough to be told as history.Morphology

ọlá-di-ìtànGloss

ọlá - success, wealth, nobility
dì - become
ìtàn - story, history


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Ládìtàn