Olówólàgbà

PronunciationMeaning of Olówólàgbà

The rich is the bigger.Extended MeaningMorphology

olówó-ni-àgbàGloss

olówó - the rich one
ni - is
àgbà - the elder, the bigger


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also