Olówóyẹyè

PronunciationMeaning of Olówóyẹyè

The rich man is deserving of honour.Morphology

olówó-yẹ-oyèGloss

olówó - the rich man
yẹ - is befitting of
oyè - honour, chieftaincy title


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Yẹyè