Olúbọ́rọ̀jí

PronunciationMeaning of Olúbọ́rọ̀jí

The prominent one (child) woke up into wealth.Morphology

olú-bá-ọrọ̀-jíGloss

olú - prominent, star, head
bá - together with
ọrọ̀ - wealth, riches
jí - arise, wake up


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Bọ́rọ̀jí, Lúbọ́rọ̀jí