Olúlànà

PronunciationMeaning of Olúlànà

The lord clears the path.Extended MeaningMorphology

olú-la-ọ̀nàGloss

olú - lord
là - split, part, open, clear
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariants

Lànà, Oyèlànà, Adélànà, etc.See also