Olúwaṣìjìbòmí

PronunciationMeaning of Olúwaṣìjìbòmí

God protects me.Extended MeaningMorphology

olúwa-ṣí-ìji-bò-míGloss

olúwa - lord, God
sí - open
ìji - shadow, shade
bò - cover
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Olúṣìjì, Ṣíji, ṢíjibòmíSee also