Olúwafèyíshìkẹ́mi

PronunciationMeaning of Olúwafèyíshìkẹ́mi

God used this to care for me.Morphology

olúwa-fi-èyí-ṣe-ìkẹ́-miGloss

olúwa - lord, God
fi - use
èyí - this (one)
ṣe - make
ìkẹ́ - pampering
mi - mine/me


Geolocation

Common in:
OYOVariants

Olúwafèyíṣìkẹ́mi, Olúwafèyíṣìkẹ́, Ṣìkẹ́mi, Shìkẹ́mi.