Olúwakìńbatì

PronunciationMeaning of Olúwakìńbatì

God never fails.Extended MeaningMorphology

olúwa-kì-ń-bàá-tìGloss

olúwa - lord, God
kì ń - does not
bàá tì - fail


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Kìíbàátì, OlúwakìíbàátìSee also