Olúwalóṣèyífúnmikìíṣènìyàn

PronunciationMeaning of Olúwalóṣèyífúnmikìíṣènìyàn

It is the Lord that has done this for me, not any man.Extended MeaningMorphology

Olúwa-ni-ó-ṣe-èyí-fún-mi-kìíṣe-ènìyànGloss

olúwa - lord, God
ni - is
- the one who
ṣe - make, do
èyí - this (one)
fún - for
mi - me
kìíṣe - it's not
ènìyàn - person, human


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariants

Fúnmi, Olúṣèyí, ṢèyífúnmiSee also