Olúwashìndárà

PronunciationMeaning of Olúwashìndárà

God still performs wonders.Extended MeaningMorphology

olúwa-ṣì-ń-dáràGloss

olúwa - lord, God
ṣì - continue to
dá - create
àrà - wonder


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

DáràSee also