Olúwashínà

PronunciationMeaning of Olúwashínà

The Lord has paved a way.Extended MeaningMorphology

olúwa-shí-ọ̀nàGloss

olúwa - lord
shí - open
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Shínà Peters (Afro-juju musician)Media Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Shina_PetersVariants

Olúwaṣínà, ShínàSee also