Omídínà

PronunciationMeaning of Omídínà

Water blocked the (bad) path.Extended MeaningMorphology

omi-dí-ọ̀nàGloss

omi - water, river, Ọ̀ṣun
dí - block
ọ̀nà - way, path


Geolocation

Common in:
GENERAL
IFEFamous PersonsMedia LinksVariants

DínàSee also