Ọnàlàjà

PronunciationMeaning of Ọnàlàjà

Artistry has settled the fight.Extended MeaningMorphology

ọnà-la-ìjàGloss

ọnà - beauty, artistry
là - settle
ìjà - fighting


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

LàjàSee also