Orílọgbọ́n

PronunciationMeaning of Orílọgbọ́n

The head is wisdom.Extended MeaningMorphology

orí-ni-ọgbọ́nGloss

orí - head
ni - is (the one)
ọgbọ́n - wisdom
-


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Táìwò Orílógbọ́nMedia Links

https://techpoint.ng/2017/01/04/engine-room-taiwo-orilogbon/VariantsSee also