Oshàlótọ́

PronunciationMeaning of Oshàlótọ́

The deity is truthful.Extended MeaningMorphology

òòṣà-ní-òótọ́Gloss

òòṣà - Òrìṣa, deity
ní - have
òótọ́ - òtítọ́, truth


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Òòṣàlóòtọ́See also