Otùfọdúnrìn

PronunciationMeaning of Otùfọdúnrìn

The child of the deity Otù arrived during festivities.Extended MeaningMorphology

otù-fi-ọdún-rìnGloss

otù - the Ìjẹ̀bú deity Otù
fi - use
ọdún - festivity
rìn - walk (in).


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also