Otùfùwà

PronunciationMeaning of Otùfùwà

The elders of Òsùgbó cult behaved well.Extended MeaningMorphology

otù-fu-ìwàGloss

otù - elders of the Òṣùgbó secret society
fu - made (wu)
ìwà - behaviour, character


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also