Owóṣàgbà

PronunciationMeaning of Owóṣàgbà

Money makes prominence.Extended MeaningMorphology

owó-ṣe-àgbàGloss

owó - money
ṣe - make
àgbà - elder


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

OwóshàgbàSee also