Oyèbọ́dún

PronunciationMeaning of Oyèbọ́dún

Honour meets festivities.Extended Meaning

See also: Adébọ́dún, Olúbọ́dún, Ejíbọ́dún, etcMorphology

oyè-bá-ọdúnGloss

oyè - honour, title
bá - meet
ọdún - festivity, celebrations


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bọ́dún, Oyèbọ́dúndéSee also