Oyèbọ́dúndé

PronunciationMeaning of Oyèbọ́dúndé

Honour came with the season.Morphology

o-yè-bọ́-dún-déGloss

oyè - honour
bá - together with
ọdún - festivity, season, year, celebration


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Bọ́dúndé