Oyíndàmọ́lá

PronunciationMeaning of Oyíndàmọ́lá

Sweetness is added to affluence.Extended MeaningMorphology

oyin-dà-mọ́-ọláGloss

oyin - honey
dà - pour, add to
mó - with
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Dàmọ́lá, Oyin, OyíndàSee also