Rìnlóyè

PronunciationMeaning of Rìnlóyè

Walk to receive honour.Extended MeaningMorphology

rìn-ní-oyèGloss

rìn - walk
ní - have
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Arìnlóyè, Adérìnlóyè, Ọmọ́rìnlóyèSee also