Rìnsádé

PronunciationMeaning of Rìnsádé

Walk into royalty.Extended Meaning

See also: Ọmọ́rìnsádé, Ọmọ́rìnádéMorphology

rìn-sí-adéGloss

rìn - walk
sí - into
adé - crown, royalty


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

RìnádéSee also