Shàngóbíyì

PronunciationMeaning of Shàngóbíyì

Sango gave birth to this.Extended Meaning

This is another way of writing ṢàngóbíyìíMorphology

ṣàngó-bí-èyíGloss

ṣangó - Ṣangó, the Yorùbá god of thunder
bí - give birth to
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bíyìí, Ṣàngóbíyìí, ṢàngóbíyìSee also