Shógbàmímú

PronunciationMeaning of Shógbàmímú

The gods held me firm.Extended MeaningMorphology

oṣó-gbà-mí-múGloss

oṣó - sorcerer, the god of fertility, the elders
gbà - receive
mí - me
mú - hold


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Shọlá Shógbàmímú, British AcademicMedia Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Shola_Mos-ShogbamimuVariants

ṢógbàmimuSee also