Sóshínà

PronunciationMeaning of Sóshínà

The sorcerer opened the way.Extended MeaningMorphology

(o)ṣó-ṣí-ọ̀nàGloss

oṣó - sorcerer, Oṣó divinity of fertility and farming, òriṣa oko
ṣí - open
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariants

Oshóshínà, Ṣínà, ShínàSee also