Tọ́lá

PronunciationMeaning of Tọ́lá

1. Prominent for success. 2. A short form of longer names like Ọmọ́tọ́lá, Oyètọ́lá, Tọ́lání, etc.Extended MeaningMorphology

tó-ọláGloss

tó - as prominent as
ọlá - wealth, success, nobility


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́tọ́lá, Tọ́lání, Tọ́láṣeSee also