Tóyìnbó

PronunciationMeaning of Tóyìnbó

Worthy of being praised (until one's lips peel).Extended Meaning

This is a shortened form of Adétóyìnbó or Ọlátóyìnbó.Morphology

tó-yìn-bó-(létè)Gloss

tó - enough for
bó - peel
létè - of one's lips


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Adétóyìnbó, Ọlátóyìnbó, TóyìnSee also