Ogúngbàmílà

PronunciationMeaning of Ogúngbàmílà

Ogún delivered me.Extended MeaningMorphology

ògún-gbà-mí-làGloss

ògún - Ògún
gbà...là - save
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also