Ó ju 7682 Orùkọ Yorùbá lọ tí a ní níbí


;

Ibi tí ẹ ti lè kà sí wa

Ó rọrùn láti kàn sí wa, bóyá nípa ara-sára tàbi nípa ímeèlì.

Ẹ le fi ímeèlì ránṣẹ́ sí project@yorubaname.com

Tàbí kàn sí ilé iṣẹ́ wa ní YorubaName.com
2nd Floor, The Garnet Building
Lekki - Epe Express Road, Lekki
Lagos 101245
Nigeria

Ẹ tẹ̀lé wa lórí ẹ̀rọ ayélujára