Àwẹ̀ró

Sísọ sítaÌtumọọ Àwẹ̀ró

One bathed and covered in wrappers.Àwọn àlàyé mìíràn

A cognomenÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-wẹ̀-róÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

- one who (is)
wẹ̀ - bathe, wash
ró - wrap clothing around


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo