Ṣelére

Sísọ sítaÌtumọọ Ṣelére

One who is born to set the house/family aright.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ṣe-ilé-ireÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ṣe - make
ilé - house/home
ire - goodness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo