Ẹ̀ríìfẹ́olúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹ̀ríìfẹ́olúwa

The evidence of love of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹ̀rí-ìfẹ́-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹ̀rí - testimony, evidence
ìfẹ́ - love
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKO
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo