Ẹ̀ríire

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹ̀ríire

Evidence of goodness.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹ̀rí-ireÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹ̀rí - proof, evidence
ire - goodness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo