Ọ̀jẹ̀wálé

Sísọ sítaÌtumọọ Ọ̀jẹ̀wálé

The masquerade returns home.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀jẹ̀-wa-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọ̀jẹ̀ - masquerade
wá - come
ilé - home, house


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OYOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

WáléẸ tún wo