Ọkánlàwọ́n

Sísọ sítaÌtumọọ Ọkánlàwọ́n

The only male child among the female children.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀kán-là-wọ́nÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọ̀kan - one
là - split, part
wọ́n - them


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Làwọ́nẸ tún wo