Ọlátẹrù

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlátẹrù

Wealth equals awe.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-tó-ẹ̀rùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth
tó - match, suffice for, enough for
ẹ̀rù - awe, fear


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo