Ọláọmọ

Sísọ sítaÌtumọọ Ọláọmọ

The benefit of the child. The child's success. The nobility of the child.Àwọn àlàyé mìíràn

Read more about the ambiguity in the name Ọlá in this blog post: http://blog.yorubaname.com/2016/12/12/ola-isnt-always-wealth/Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-ọmọÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - benefit, success, nobility


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo