Ọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlá

1. Wealth, success, nobility, majesty, dignity. 2. Benefit. e.g. Ọláìyá (the benefit of mother/hood)Àwọn àlàyé mìíràn

Ọlá means more than "wealth" but it's one of the most common roots in Yorùbá names. Read this blog post for more: http://blog.yorubaname.com/2016/12/12/ola-isnt-always-wealth/ More names with Ọlá: Ọlátúndé, Ọlálékan, Ọláòkun, etc.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, success, nobility, prominence


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

  • Ọlá Rótìmí

  • famous playwright.