Ọládipúpọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Ọládipúpọ̀

Wealth has become many.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-di-púpọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth
di - become
púpọ̀ - plenty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọlámidipúpọ̀, Ọládiípọ̀, Ọládipọ̀, Dipọ̀Ẹ tún wo