Ọláyẹmí

Sísọ sítaÌtumọọ Ọláyẹmí

I'm deserving of success/wealth/nobility.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-yẹ-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, success, nobility
yẹ - befit, fits, suits, is worthy of
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

YẹmíẸ tún wo