Ọmọ́bọ̀sọ́lá

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́bọ̀sọ́lá

A child entered into prestige.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-bọ̀-sí-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
bọ̀ - return
sí - into
ọlá - wealth, prestige, nobility


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IFEÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Bọ̀sọ́láẸ tún wo