Ọmọ́fadékẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́fadékẹ́

A child adorned with royalty.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-fi-adé-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
fi - use
adé - crown, royalty
kẹ́ - cherish, adorn


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fadékẹ́.Ẹ tún wo