Ọmọ́jọláẹbí

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́jọláẹbí

The child enjoys the grace/nobility/privilege of the family.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-jọlá-ẹbíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
jọlá - enjoys the privilege
ẹbí - family


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
AKURE
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọmọ́jọláẸ tún wo