Ọmọ́rìnsóyè

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́rìnsóyè

The child walks into honour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-rìn-sí-oyelÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
rìn - walk
sí - into
oyè - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

RìnsóyèẸ tún wo